Yrittäkkee työ -kehittämishanke

Logo ilman taustaa

Yrittäkkee työ –kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää lapinlahtelaisten 13-29-vuotiaiden nuorten työllistymismahdollisuuksia sekä selvittää ja luoda uusia mahdollisia työllistämismalleja Lapinlahden kunnan, yhteisöjen, yksityistalouksien ja yrittäjien välillä. Toimenpiteinä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ovat erilaiset kurssit, yritysvierailut, yhteistyöverkostot, työmessut sekä teemakerhot.

Lataa hankkeen esite tästä: Esite pdf

Lapinlahden 4H-yhdistys on hoitanut Lapinlahden kunnan kesätyöllistämisen vuodesta 2015 lähtien. Kesän 2015 jälkeen syntyneiden kokemuksien pohjalta löytyi paljon kehittämistarpeita, jotka johtivat Yrittäkkee työ – hankehakemuksen syntyyn. Suurimmiksi kehittämistarpeiksi 4H-yhdistys koki sen, että kesätyöpaikkoja kysyttiin huomattavasti enemmän, mitä työpaikkoja oli tarjota. Monet kunnan tarjoamat kesätyöpaikat ovat myös keskustan alueella, joten luontokylillä asuvilla nuorilla ei kulkuyhteyksien vuoksi ollut mahdollista hakea näihin kesätyöpaikkoihin.

Yrittäkkee työ –hankkeen avulla pyritään mahdollistamaan työpaikka mahdollisimman monelle nuorelle. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda työpaikkoja myös luontokylille, jotta työmatka ei olisi este töihin hakemiselle.

Hankkeen aikana järjestetään erilaisia työelämään ja yrittämiseen liittyviä kursseja sekä Ajokortti työelämään –koulutuksia Matin ja Liisan yläkoulun kahdeksasluokkalaisille. Näiden lisäksi on tarkoitus järjestää työelämämessuja, joissa nuoret pääsevät kohtaamaan kasvotusten mahdollisia tulevia työnantajiaan.

Hanke on saanut keväällä 2016 myönteisen rahoituspäätöksen Ely-keskukselta ja hanke päättyy 28.2.2018. Hankkeen toteuttaja on Lapinlahden 4H-yhdistys ja hankkeen vetäjänä toimii Päivi Lahdenmäki ja hanketyöntekijänä hankkeella on Eeva Liukkonen.

Lisätietoja hankkeesta saa:
Päivi Lahdenmäki           tai                  Eeva Liukkonen
040-5054 166                                         040-5197 490
4h@lapinlahti.fi                                     4h@lapinlahti.fi 

4H_logo_CMYK            Logo_Leader_RGB_          lippu_ja_tunnuslause

seuraameita