Henkilötietojen käsittely

Lapinlahden 4H-yhdistys kerää jäsenien, toimintaan osallistuvien muiden henkilöiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajien henkilötietoja toimintansa toteuttamiseen, tilastoimiseen ja tiedottamiseen.

Lapinlahden 4H-yhdistys hallinnoi ja ylläpitää alla lueteltuja henkilörekistereitä sekä niihin liittyviä tietosuojaselosteita. Henkilörekisterit ovat osittain päällekäisiä, koska henkilörekisterit määräytyvät kerättyjen henkilötietojen sekä henkilötietojen keräämisen laillisen perusteen mukaan.

Tietosuojaselosteista käy ilmi, miten henkilötiedot on kerätty, miten niitä säilytetään sekä kuka/ketkä pääsevät tietoihin käsiksi.

tietosuojaseloste_asiakkaat
tietosuojaseloste_hallituksen jäsenet ja nuorisojäsenet
Tietosuojaseloste_jäsenrekisteri
tietosuojaseloste_toimihenkilöt
tietosuojaseloste_toimintaan osallistuvat henkilöt
tietosuojaseloste_työntekijät ja harjoittelijat
tietosuojaseloste_yhteistyökumppaneiden yhteystiedot