AIV-liuosastioiden keräys

AIV-liuosastioiden keräys on uudistunut, sillä liuosastioita ei saa palauttaa enää maatalouskauppoihin. Tämän myötä on syntynyt uudenlainen keräystapa, johon Lapinlahden 4H-yhdistys on lähtenyt mukaan. Nuoria työllistävä ja viljelijöille maksuton valtakunnallinen keräyskampanja kulkee nimellä Vastuullinen Virtanen.

 Vuonna 2017 keräys toimii näin

Keräys toteutetaan Lapinlahdella siten, että viljelijät tuovat tyhjät AIV-liuosastiat Lapinlahden 4H-yhdistyksen keräyspisteeseen. Maatilat voivat 15.-16.9. ilman maksua toimittaa tyhjät 30 litran AIV-liuoskanisterit ja 200 litran AIV-liuostynnyrit viranomaisvaatimukset täyttävään kierrätykseen. Keräyspaikkana toimii Lumen kaatopaikka, Kivistöntien varressa. Keräyspäivät ovat 15.-16.9. klo 10-15.

4H-nuori tarkastaa astiat ja pakkaa ne kuljetusta varten yhdessä viljelijän kanssa. Taminco huolehtii keräyspisteen tyhjennyksestä keräyksen päätyttyä.

Keräykseen kelpaavat AIV-liuosastiat

Keräykseen voi jättää 30 litran AIV-kanistereita ja 200 litran AIV-tynnyreitä, jotka ovat sisältäneet Kemiran, Tamincon tai Eastmanin pakkaamia AIV, Prima, Mestarin Vahva, Stabilizer tai Propcorn tuotteita. Astioiden tulee olla tyhjiä, ehjiä ja korkkien ja kansien kierrettynä paikoilleen.

Koska muut toimijat eivät osallistu keräyksen kustannuksiin, ei niiden liuosastioita voida keräyspisteissä vastaanottaa.

Vastuullinen Virtanen tekee ympäristöteon

”Haimme uutta toimintatapaa keräyksen järjestämiseen, sillä haluamme edelleenkin kantaa vastuumme astioidemme päätymisestä hyötykäyttöön. Samalla haastamme jokaisen viljelijän palauttamaan tilalta löytyvät AIV-astiat keräyspisteeseen. Tästä kertoo myös kampanjan nimi, Vastuullinen Virtanen”, valottaa AIV-liiketoiminnan vetäjä Kirsi Kuparinen”4H on meille luonnollinen kumppanivalinta, sillä järjestön toiminta tukee jo nykyisellään nuorten työllistämistä sekä maaseudun elinvoimaisuutta”, Kuparinen jatkaa.

 ”4H on aina kantanut huolta maaseutuympäristöstä muun muassa järjestämällä lannoitesäkkikeräyksiä. Haluamme auttaa maatiloja kierrätyksessä ja samalla tarjota töitä maaseudun nuorille”, kertoo kehityspäällikkö Patrik Lindfors Suomen 4H-liitosta.

Keräyksen järjestää Lapinlahden 4H-yhdistys yhteistyössä Suomen 4H-liiton ja Taminco Finland Oy:n kanssa. Keräyksen rahoittaa Taminco Finland Oy.

Lisätietoja Päiviltä, 040-5054 166 tai 4h@lapinlahti.fi